EG505B, AM Tarratuhooja

Koko 215x185x62 mm
Deactivointi 5-10 cm
Voidaan asentaa pysty tai vaakasuoraan.
Kevyt.